Inwestorzy

Nowo projektowane obiekty o charakterze obiektów ogólnodostępnych spełniają normy dotyczące dostępności dla wszystkich użytkowników infrastruktury. W przypadku obiektów istniejących istnieje częstokroć potrzeba modernizacji i dostosowania obiektu w taki sposób, aby warunki dostępności zostały spełnione.

Zapewnienie właściwych warunków dostępności do obiektów medycznych, szpitali, sanatoriów, domów opieki oraz  pozostałych obiektów użyteczności publicznej wymaga zastosowania kompleksowych rozwiązań, które ułatwiają dostęp oraz ułatwiają bezpieczne korzystanie z obiektu.